Saveti za snimatelje

Preporuke za rad profesionalnih snimatelja ili oni koji bi to želeli da budu.

– Uvek koristite stativ.
– Uvek snimajte prirodni zvuk (atmosferu).
– Uvek pitajte reportera šta je suština priče koju radite.
– Vodite računa da vam mikrofon ne bude u kadru.
– Svaki kadar mora da traje najmanje 10 sekundi.
– Trudite se da što manje koristite pokrete kamerom (švenk, zum, tilt…).
– Svaki pokret kamerom mora da ima razlog (smisao). Kada upotrebljavate pokrete neka budu kratki.
– Snimke dobro i ispravno ukadrirajte (vodeći računa o (eye-line) osi pogleda, osi akcije, headroom, noseroom, pozadini…itd).
– Kada radite intervju, nemojte menjati kadrove. Držite jedan kadar na osobu koju intervjuišete.
– Trudite se da ne postavljate osobu koju intervjuišete ispred zidova i ravnih površina. Uvek razmišljajte o pozadini za intervjue i za stand-up.
– Reporter mora da bude što bliži kameri (odnosno ugao između kamere i reportera mora biti što je moguće manji), a osoba koju intervjuišete mora gledati u reportera, ne u kameru.
– Uvek snimite set-up kadrove (kadrove za postavku), cutaway kadrove (pokrivalice za rezove) za intervjue i nekoliko pitanja snimljena iz suprotnog ugla.
– Uvek snimite što više raznih kadrova: širokih, sredjih i naročito krupnih planova.
– Snimite neki neobičan kadar i neki veliki krupni plan.
– Kada snimite određenu radnju snimite je u sekvenci, ne samo u širokom planu.
– Razmišljajte o radnji i pokretu koji se odvijaju u kadru.
– Mislite o tome da montažeru morate da ostavite mesto za rez (cutting points).
– Pustite osobe koje snimate da uđu i izađu iz kadra.
– Kada snimate ljudske ruke, neka uđu i izađu iz kadra.
– Vodite računa da kada snimate general views (totale), upozorite ljude oko vas da ne pričaju dok snimate.
– Radite brzo i držite korak sa reporterom.